Logotip del coworking Espai Pràctic: representació estilitzada de dues voltes catalanes entrecreuades, simbolitzant l'arquitectura de l'edifici que alberga el coworking de llançà i el cap de creus.

hola@espaipractic.com

+ (34) 623 457 369

DESCÀRREGA DE RESPONSABILITAT

1. Informació General

El present descàrrec de responsabilitat (d’ara endavant, el “Descàrrec”) aplica per al lloc web www.espaipractic.com (d’ara endavant, “el Lloc Web”) propietat d‘Eduard Martínez Martínez, amb NIF 40463242D, adreça c/la Creu 9, 17490 Llançà (Girona), correu electrònic de contacte: hola@espaipractic.com, i número de mòbil: 623 457 369.

2. Contingut del Lloc Web

La informació proporcionada en el Lloc Web s’ofereix només amb fins informatius i educatius generals. Encara que es fa tot el possible per garantir que la informació proporcionada en aquest Lloc Web sigui precisa, la informació pot esdevenir obsoleta o pot contenir errors o imprecisions. Eduard Martínez Martínez no assumeix cap responsabilitat per qualsevol error o omissió en el contingut d’aquest Lloc Web.

3. Assessorament Professional

La informació proporcionada en el Lloc Web no pretén reemplaçar l’assessorament professional. Els usuaris del Lloc Web no han d’actuar o abstenir-se d’actuar basant-se en la informació del Lloc Web sense buscar assessorament professional.

4. Enllaços a Llocs Web de Tercers

Aquest Lloc Web pot contenir enllaços a llocs web de tercers. Eduard Martínez Martínez no assumeix responsabilitat pel contingut, la precisió o les opinions expressades en aquests llocs web, i aquests llocs web no estan investigats, monitoritzats ni verificats per nosaltres quant a la seva exactitud o integritat.

5. Exclusió de Responsabilitat

En cap cas Eduard Martínez Martínez serà responsable davant qualsevol usuari per qualsevol dany, pèrdua, reclamació o cost inclòs, sense limitació, les pèrdues de beneficis, les pèrdues indirectes o les pèrdues conseqüents, o qualsevol dany resultant de la pèrdua de dades o interrupció del negoci, derivat de l’ús o la impossibilitat d’usar aquest Lloc Web o qualsevol enllaç de tercers, o qualsevol contingut publicat en el Lloc Web o qualsevol lloc web vinculat, ja sigui per garantia, contracte, delicte, responsabilitat estricta o d’altre tipus, encara que Eduard Martínez Martínez hagi estat advertit de la possibilitat d’aquests danys.

6. **Modificació**

Eduard Martínez Martínez es reserva el dret de modificar els termes i condicions del Descàrrec a la seva discreció i sense avís previ. Els canvis en el Descàrrec entraran en vigor quan es publiquin en el Lloc Web.

Data de l’última actualització: 05/07/2023