Logotip del coworking Espai Pràctic: representació estilitzada de dues voltes catalanes entrecreuades, simbolitzant l'arquitectura de l'edifici que alberga el coworking de llançà i el cap de creus.

hello@espaipractic.com

+ (34) 623 457 369

The Espai Pràctic coworking blog

for coworkers and non-coworkers

I will give my opinion on the news or topics that come up.

Follow the news of the Espai Pràctic coworking with our newsletter